Czy kwalifikujemy się do bezpłatnej biopsji?

Partner ma słabe parametry nasienia. 0,60 mln/ml plemników. Wszystkie NIERUCHOME, potwierdzają to 3 badania nasienia z różnych miejsc plus wynik 3 złożonych depozytów. Pozostałe wyniki ma w normie. FSH 12,5 mIU/ml. Kariotyp, AZF, CFTR ok. Testosteron 16,4 nmol/l Jesteśmy w programie ministerialnym. Czy zatem kwalifikujemy się do bezpłatnej biopsji (z badaniem histopatologicznym i zamrożeniem bioptatu)?

Kwalifikację do ewentualnego zabiegu biopsji jąder przeprowadza lekarz androlog. W Państwa sytuacji, przy kompletnym braku ruchomych plemników w nasieniu wydaje się , że nie powinniście być Państwo zakwalifikowani do bezpłatnego programu MZ bez dodatkowej pełnej diagnostyki. To przed kwalifikacją powinna być wykonana biopsja z badaniem histopatologicznym, aby stwierdzić czy spełniacie Państwo kryteria kwalifikacji do programu refundacyjnego. Biopsja przed kwalifikacja nie jest refundowana. W sytuacji, gdy biopsja jest wykonywana po zakwalifikowaniu do programu i po pobraniu komórek jajowych, pacjenci nie ponoszą kosztów z nią związanych pod warunkiem, że biopsja jest wykonana przez realizatora programu refundacyjnego, a więc w miejscu, w którym są Państwo zakwalifikowani do zabiegu refundowanego i przystępują do zabiegu in vitro. Badanie histopatologiczne nie jest badaniem, które mieści się w pakiecie badań refundowanych przez MZ w ramach zapłodnienia in vitro, nawet po kwalifikacji. Zamrożenie bioptatu z zamiarem użycia wyizolowanych z niego plemników do zapłodnienia po kwalifikacji powinno również być bezpłatne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum