Czy kwalifikujemy się do programu in vitro refundowanego?

Czy kwalifikujemy się do programu in vitro przy wyniku AMH - 0,78ng/ml, FSH - 12,90 mlU/ml, LH - 6,18mlU/ml?

O zasadach kwalifikacji (i dyskwalifikacji) do programu refundacyjnego można przeczytać tutaj: http://www.invitro.gov.pl/kto-moze-uczestniczyc-w-programie/

Embriolog nOvum

Powrót do forum