Czy L…a 50 mg, L…s 100 mg, L…o, P…x, mogą powodować uczulenie w postaci biegunki?

Czy L…a 50 mg, L…s 100 mg, L…o, P…x, mogą powodować uczulenie w postaci biegunki?

Przyjmowanie progesteronu w postaci leków (oprócz L…o, który jest estrogenem), które Pani wymieniła na ogół może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci zaparć, nie biegunek. L…o także nie powinien powodować biegunek. Nie można jednak wykluczyć indywidualnej nadwrażliwości na któryś z preparatów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum