Czy leczenie lekiem E…ya może spowodować obniżenie płodności w przyszłości?

Czy leczenie lekiem E…ya może spowodować obniżenie płodności w przyszłości?

Nie ma takich doniesień.

Embriolog nOvum

Powrót do forum