Czy leki do in vitro są w tym roku refundowane? Jak to wygląda u osób będących już w programie?

Czy leki do in vitro są w tym roku refundowane? Jak to wygląda u osób będących już w programie? Np. przy drugiej próbie zakończonej niepowodzeniem ze świeżych zarodków a przed kriotransferem?

Od 1 lipca 2014 r. część leków do proceduryin vitrojest refundowanych; refundacja obejmuje leki stosowane do stymulacji hormonalnej oraz preparat progesteronu stosowany po transferze (był refundowany już wcześniej). Koszt leków do stymulacji jest uzależniony od rodzaju protokołu stymulacyjnego oraz rodzaju preparatu do stymulacji. Wskazania do refundacji leków są bardzo podobne do wskazań do Programu refundacji zabiegów IVF.

Embriolog nOvum

Powrót do forum