Czy Luteinę dopochwową 200 mg mogę dzielić na dwie części i aplikować 2 x dziennie?

Czy Luteinę dopochwową 200 mg mogę dzielić na dwie części i aplikować 2 x dziennie? Lekarz zlecił przyjmować Luteinę od 35 dnia po CRIO 2 x 100 mg i czy nie jest to zbyt mała dawka?

Leki po transferze należy przyjmować zgodnie ze schematem otrzymanym od lekarza prowadzącego, a wszelkie zaistniałe wątpliwości konsultować bezpośrednio z nim.

Embriolog nOvum

Powrót do forum