Czy mając mutacje mogę mieć inseminację?

Obecnie jestem po 2 poronieniach. Zrobiłam badania na trombofilię wrodzona wyszły mutacje pai 1 4g 5g.mthfr 1298c, mthfr T677c. O poprzednie ciąże długo się starałam zanim zaszłam. Czy mając te mutacje mogę mieć inseminacje?

Sama trombofilia nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do przystąpienia do zabiegu. Jeśli jest Pani pod opieka lekarza hematologa, należy zasięgnąć jego opinii czy nie widzi przeciwwskazań do terapii, często konieczna jest pisemna opinia lekarza, pod którego stałą opieką jest pacjentka dla lekarza ginekologa z odpowiednimi wskazówkami akie leki są wskazane, a jakie przeciwwskazane. Zastosowanie odpowiednich dodatkowych leków (przeciwkrzepliwych),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a hematologiem pozwala na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży.

Embriolog nOum

Powrót do forum