Czy mam jeszcze szansę na udane in vitro?

Czy mam jeszcze szansę? Mam 38 lat, niski poziom AMH (0,16), testosteron 34,8, prolaktyna 8,42, FSH 11,2, LH 8,21. Czy mam jeszcze szansę na zapłodnienie in vitro? Jestem po jednej nieudanej inseminacji.

AMH jest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziom AMH w organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziom AMH świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie możliwości uzyskania ciąży. Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodą in vitro przeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSH mierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml, choć uwzględnia się także poziom AMH. Wartości FSH powyżej 12 mIU/ml świadczą o obniżonej rezerwie jajnikowej i prognozują gorszą odpowiedź na stymulację lub w ogóle jej brak. Proszę pamiętać, że poziom FSH powinien być oznaczony na początku cyklu (2. – 3. dzień jego trwania), ponieważ wtedy wynik jest miarodajny.

Decyzji o in vitro nie należy odwlekać ze względu na wiek i obniżoną rezerwę jajnikową.

Embriolog nOvum

Powrót do forum