Czy mam szanse na naturalną ciążę?

Mam 22 lata. Moje AMH wynosi 0,61 ng/ml, FSH 3,43 mIU/ml, LH 1,8 mLU/ml Estradiol 94pf/mL, TSH 1,92 IU/ml, czy mam szanse na naturalną ciążę?

Niski poziomAMHświadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży.. Poziom AMH we krwi oznacza się głównie w celu prognozowania odpowiedzi na stymulację hormonalną lekami, którą przeprowadza się w celu mnogiej owulacji przed zapłodnieniem pozaustrojowym. W takiej tylko sytuacji, przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) uzyskane drogą punkcji przezpochwowej komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. W takiej sytuacji uznaje się, że dopóki komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. Nie tylko AMH jest miernikiem płodności – należałoby wykonać badania potwierdzające, że występuje u Paniowulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu). Jeśli nie stwierdzono u Pani niepłodności, to badania tego nie zaleca się, bowiem stężenie AMH we krwi nie znajduje korelacji z szansą na ciążę. Istnieje bowiem szansa na prawidłowe owulacje i zajście w ciążę. Nie należy tylko odsuwać tego w czasie, bowiem niskie stężenie AMH może wskazywać na nieco wcześniejsze niż zwykle wystąpienie menopauzy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum