Czy mamy jeszcze szansę na ciążę z naszych gamet?

Mam 40 lat, niepłodność idiopatyczna, za sobą 4 programy, 5 transferów, wszystkie negatywne, czy jest sens podchodzić do kolejnego programu, czy może spróbować AZ?

O dalszym postępowaniu w Państwa przypadku należałoby porozmawiaćz lekarzem prowadzącym, który zna wszystkie szczegóły stanu Państwa zdrowia. W przypadku złej jakości komórek jajowych po stymulacjach hormonalnych można zawsze rozważyć podejście w tzw. cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym,gdyż czasami przynosi to efekt w postacijednej lub dwóch,ale lepszej jakości komórek jajowych.Nie istniejewtedy również ryzyko hiperstymulacji. Jeśli taka próba się nie powiedzie lub lekarz nie będzie widział dużych szans na uzyskanie dobrej jakości komórek jajowych, możecie Państwo podejść do procedury adopcji embrionów - stwarzamy w nOvum naszym pacjentom możliwość adopcji prenatalnej, czyli transfery zarodków pochodzących od zazwyczaj anonimowych dla biorców par. Propozycja ta jest skierowana przede wszystkim do pacjentów, którzy tylko w ten sposób mogą doczekać się potomstwa. Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do procedury jest spotkanie z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum