Czy mamy jeszcze szasnę na powodzenie IVF?

Staramy się z mężem o dziecko już od 6 lat, ja mam lat 33, mąż 31, wszystkie wyniki (laparoskopia, histeroskopia, wszyskie hormony ok, męża nasienie też dobre), a jednak jestem juz podwóch inseminacjach idwóch zabiegach in vitro niestety nieudanych. Czy mam jeszszcze szansę na udane in vitro? Czy warto w naszym przypadku zrobic badania immunologiczne?

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkach in vitro, jak in vivo (czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowy embrion, który zapoczątkuje ciążę. Można starać się wspomóc następne próby, modyfikując protokół stymulacji lub rodzaj przyjmowanych leków do stymulacji. Można również przedłużyć hodowlę zarodków do 5. dnia (stadium blastocysty), jeśli dotychczas nie było to robione, aby rozpoznać lepiej te, które mają największe szanse na zagnieżdżenie.

Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka, co często jest trudne w cyklach stymulowanych. Wtedy dodatkową szansę stwarzają cykle mrożonych zarodków bez stymulacji. Należy jednak starać się, aby pula mrożonych zarodków była dobrze rokująca. Dodatkowo w cyklu poprzedzającym transfer można zastosować tzw. scratching endometrium, czyli delikatne "zadrapanie" śluzówki, co powoduje jej intensywną regenerację, a przemiany w niej zachodzące po tym zabiegu (m.in. pobudzenie immunologiczne) mają zwiększać szansę na prawidłowe zagnieżdżenie zarodka.

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbach in vitro. Naszym pacjentom zalecamy natomiast wykonanie badań genetycznych (u obojga partnerów), bowiem ich nieprawidłowy wynik może tłumaczyć niepowodzenia rozrodu.

Dr Lewandowski w nOvum przyjmuje na bezpłatną konsultacyjną wizytę pary po dwóch nieudanych zabiegach in vitro. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej opcji, należałoby zapisać się w rejestracji. Serdecznie zapraszamy!

Embriolog nOvum

Powrót do forum