Czy mamy szansę na udane in vitro?

Mam 39 lat, jedno dziecko, stwierdzoną chorobę Hashimoto (od roku zażywam Euthyrox 25). Jestem po nieudanej inseminacji. Odebrałam wyniki badań: AMH 0,4, FSH 15,6, Estradiol 22,2 (badania w 2. dniu cyklu). Proszę o odpowiedź.

Jeśli myśli Pani o podejściu do in vitro, decyzji tej nie należy odwlekać ze względu na wiek i obniżoną rezerwę jajnikową, o czym świadczy niski poziom AMH i wysoki poziom FSH. AMH jest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziom AMH w organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziom AMH świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie możliwości uzyskania ciąży. Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodą in vitro przeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSH mierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml, choć uwzględnia się także poziom AMH. Wartości FSH powyżej 12 mIU/ml świadczą o obniżonej rezerwie jajnikowej i prognozują gorszą odpowiedź na stymulację lub w ogóle jej brak. Lekarz dobierze odpowiedni dla Pani przypadku sposób postępowania, aby uzyskać odpowiedź na stymulacje hormonalną, choć może być to trudne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum