Czy masturbacja kilka dni po transferze może mieć negatywny wpływ na zagnieżdżenie się zarodka?

Czy masturbacja kilka dni po transferze może mieć negatywny wpływ na zagnieżdżenie się zarodka?

Nie, nie ma negatywnego wpływu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum