Czy mimo prawidłowego przyrostu, należy zwracać uwagę na wartości bezwzględne hCG?

Transfer blastocysty. Badanie beta hCG wykonane wynosiły: 9 mlU/ml, 16,4 mlU/ml, 35,9 mlU/ml. Czy mimo prawidłowego przyrostu, należy zwracać uwagę na wartości bezwzględne, które są niskie, jednak mieszczące się w normach laboratorium. Czy jest szansa na prawidłowy rozwój ciąży?

Ważne są i wartości bezwzględne i prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o te dwa parametry można prognozować rozwój ciąży. Bezwzględna wartość ma znaczenie, choć normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Wartości bezwzględne są bardzo różne, zależne od dnia oznaczenia po transferze, stadium rozwoju zarodka podczas transferu itd. Jest wiele prac prognozujących rozwój ciąży w zależności od wartości bezwzględnej hormonu beta hCG oznaczanego w określonym dniu po transferze zarodka. Np. Bjercke et al [Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Morkrid L, Abyholm T. Human chorionicgonadotrophinconcentrations in earlypregnancyafter in–vitro fertilization.Hum Reprod.1999;14(6):1642–1646] zauważył, że ciąże, w których poziom beta hCG wynosił więcej niż 55 IU/L w 12. dniu po transferze mają 90% szans na kontynuację. Z kolei Ochsenkühn R. (Acta ObstetGynecolScand.2009;88(12):1382–8. doi: 10.3109/00016340903322743. Predictivevalue of early serum beta–hCGlevelsafter

single blastocyst transfer. Ochsenkühn R,Arzberger A,von Schönfeldt V,Engel J,Thaler CJ,Noss U.) stwierdził, że poziom beta hCG powyżej 15 mIU/mL, 80 mIU/mLi 1500 mIU/mLw 11., 14. i 21. dniu po pobraniu komórek jajowych, odpowiednio w 89%, 93% i 92% przypadków rokuje dobrze, co do dalszego rozwoju ciąży.

Z kolei Dolitsky S.N. [Initial serum human chorionic gonadotropin levels predict live birth outcomes following frozen embryo transfer with and without preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT–A) FertilSteril.VOLUME 110, ISSUE 4, SUPPLEMENT,E209,SEPTEMBER 01,2018 DOI:https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.07.606] po analizie ponad 5000 żywych urodzeń po transferach mrożonych blastocyst stwierdza, że nawet jeśli stężenie hCG jest niskie 9 dni po transferze mrożonego zarodka, nadal jest szansa na żywe urodzenie, jeśli przyrost jej jest prawidłowy. Podaje następujące szacunkowe szanse na żywe urodzenia oceniając stężenie hCG 9 dni po transferze rozmrożonej blastocysty: przy wartości 0.1 – 50 mIU/ml – szansa na żywe urodzenie wynosi – 9,4%; 1–100 mIU/ml – szansa na żywe urodzenie wynosi – 60,6%; 100,1–150 mIU/ml– (…) – 70,3%; 150,1–200 mIU/ml– (…) – 84,8%; pow. 200 mIU/ml– (…) – 90,6%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum