Czy mimo prawidłowych wyników męża czynnik męski może być przyczyną zatrzymania rozwoju zarodka?

Jesteśmy po trzech nieudanych programach ICSI. Ze względu na zatrzymanie w rozwoju zarodków zdecydowaliśmy się na dawstwo komórki dawczyni. Niestety również dwie próby nie zaowocowały sukcesem. Ja mam stwierdzone PCO, histeroskopia prawidłowa. Seminogram, kariotyp i chromatyna plemnikowa prawidłowe. Wszystkie zarodki uzyskane z moich, jak i adoptowanych komórek na początku były najwyższej klasy, lecz nie dochodziły do stadium blastocysty. Czy mimo prawidłowych wyników męża czynnik męski może być przyczyną zatrzymania rozwoju zarodka?

Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika; po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia. Proszę także pamiętać, że w pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają również inne, zewnętrzne czynniki związane z warunkami in vitro. Przy kolejnej próbie proszę rozważyć rezygnację z wydłużonej hodowli embrionów i transferować je w drugiej bądź trzeciej dobie – nawet najwłaściwiej dobrane warunki hodowli zarodków w warunkach in vitro nie zastąpią naturalnego środowiska rozwoju zarodków – macicy; ewentualnie dodatkowo można rozważyć zapłodnienie części komórek (jeśli będzie ich wystarczająco dużo, by móc dokonać podziału) nasieniem dawcy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum