Czy mocne napięcie mięśni brzucha, śmianie się i kichanie może zaszkodzić implantacji zarodków?

Czy mocne napięcie mięśni brzucha przy nagłym wstaniu z łóżka lub śmianie się i kichanie dzień po transferze może zaszkodzić implantacji zarodków?

Nie, czynności fizjologiczne nie mają wpływu na pomyślność implantacji zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum