Czy mogę mieć jeszcze nadzieję, że doszło do późniejszej implantacji?

Wynik hCG w 7 dniu po kriotransferze poniżej 2. Czy mogę mieć jeszcze nadzieję, że doszło do późniejszej implantacji i tym samym mieć nadzieję na ciążę, czy raczej potraktować jako porażkę? Miałam podane 2 6-dniowe blastocysty.

Naszym pacjentkom, dla osiągnięcia wiarygodnych wyników, zalecamy oznaczenie poziomuhCGpo upływie 10.– 12. dni od transferu rozwiniętej blastocysty. Proszę powtórzyć badanie za kilka dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum