Czy mogę wykonać badania genetyczne w nOvum w ramach NFZ-tu?

Czy jeśli otrzymam skierowanie od dr. Wolskiego na badania cytogenetyczne (kariotyp, CFTR, AZF), to jest możliwość wykonania tych badań na NFZ w państwa klinice? Jaki jest czas oczekiwania na wyniki oraz ile mutacji jest badanych w CFTR?

Pytanie wykracza poza możliwości forum embriologicznego. Niektóre z wymienionych badań może zlecić lekarz genetyk kliniczny, jeśli uzna je za konieczne na poradzie genetycznej przeprowadzonej w ramach umowy z NFZ-tem. W celu umówienia się na poradę genetyczną w ramach kontraktu z NFZ-tem w nOvum konieczne są: skierowanie do poradni genetycznej od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ-tem oraz dowód osobisty. Szczegółowych informacji o szczegółach zapisu oraz terminach udziela rejestracja nOvum.

Embriolog nOvum

Powrót do forum