Czy mogę zrobić scratching, jeżeli mam zarodki z programu refundowanego przez MZ?

Czy mogę zrobić scratching, jeżeli mam zarodki z programu refundowanego przez MZ?

Jako pacjentka zakwalifikowana do programu refundacyjnego nie może Pani przystępować do odpłatnych zabiegów ściśle związanych z zapłodnieniem in vitro, a nieujętych w programie refundacyjnym u wybranego przez siebie realizatora programu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum