Czy mogłabym skorzystać z metody IVM?

Chciałam zapytać o nową metodę IVM. Mam 32 lata i obniżoną rezerwę jajnikową, jednak w każdym cyklu mam w sumie ok. 15 pęcherzyków antralnych na jajnikach. Moje skaczące FSH utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia stymulację hormonalną. Przeważnie waha się w granicach 9 - 11, a w tym cyklu skoczyło do 24. Czy w związku z tym mogłabym skorzystać z metody IVM, gdzie pobiera się niedojrzałe komórki jajowe, a ich wzrost odbywa sie poza organizmem kobiety?

Dojrzewanie komórekin vitro(IVM, ang.in vitro maturation) jest metodą stosowaną od wielu lat. Jest zaawansowaną techniką wspomagania rozrodu, którą stosuje się u kobiet, dla których ze względu na budowę jajników stymulacja hormonalna mogłaby być niebezpieczna ze względu na nadmiar pęcherzyków i ryzyko przestymulowania, nie jest to więc propozycja skierowana do pacjentek zmagających się z obniżoną rezerwą jajnikową.

Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenieFSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml.Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. Ze względu na dość dużą jak na podejrzenie obniżonej rezerwy jajnikowej ilość pęcherzyków antralnych, warto byłoby zbadać w Pani przypadku poziom AMH - on ostatecznie wyjaśni czy rezerwa jajnikowa jest prawidłowa, czy obniżona i dostosować odpowiednie do sytuacji klinicznej postępowanie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum