Czy mój przyrost jest prawidłowy?

Czy mój przyrost jest prawidłowy: transfer 2blastek 4AA 7dpt 123 9dpt 293 11dpt 492 13dpt 727?

Tak, przyrost jest prawidłowy, gratulujemy!

Embriolog nOvum

Powrót do forum