Czy moje hCG to nie są za duże wartości, o czym świadczą?

Jestem 15 dpt blastocysty. Wynik beta hcg w 11 dpt wynosił 370, w 13 dpt 1180 (przy wartościach referencyjnych dla 4 tygodnia ciąży 9,5-750 i dla 5 tygodnia ciąży 217-7138). Czy nie są to za duże wartości, o czym to świadczy? Czy może to wskazywać na ciążę bliźniaczą?

Duże przyrostyhCGmogą (choć nie muszą) świadczyć np. o ciąży mnogiej (w przypadku podania jednej blastocysty może dojść do ciąży bliźniaczej jednojajowej, choć zdarza się to bardzo rzadko). Ale zazwyczaj duży przyrost świadczy o dobrym dynamicznym rozwoju ciąży, poza tym poziom hormonu betahCGw ciąży pojedynczej po podaniu dobrze rozwiniętej blastocysty jest dużo wyższy niż oznaczany w tym samy dniu, ale po transferach zarodków we wcześniejszych stadiach rozwojowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum