Czy moje zarodki cl10.1 i bl4.1.1 rokują dobrze? Czy można podać te dwa zarodki jednocześnie?

Czy moje zarodki cl10.1 i bl4.1.1 rokują dobrze? Czy można podać te dwa zarodki jednocześnie? Jestem już po trzech nieudanych transferach. Trzeci ciąża biochemiczna. Nie wiem co zrobić, aby wreszcie się udało.

Jeśli zarodek opisany jako cl10.1 to zarodek trzydniowy, to tak – rokuje dobrze. Blastocysta 4.1.1. również. W nOvum za kryteria kwalifikacji do ewentualnego transferu dwóch zarodków przyjmujemy: wiek pacjentki powyżej 35 lat; słaba jakość zarodka – (ocena „3”, wyjątkowo „2” – po uwzględnieniu czynnika wiekowego i ewentualnie nieudanych prób w przeszłości); dwa (i więcej) nieudane transfery w nOvum. Jeśli zapadłaby decyzja o transferze dwóch zarodków, embrion sklasyfikowany jako cl10.1 musiałby zostać rozmrożony wcześniej niż blastocysta i hodowany przed transferem w laboratorium, ponieważ „wiek” Państwa zamrożonych zarodków jest różny.

Embriolog nOvum

Powrót do forum