Czy moje zarodki mają szanse na implantację i dalszy rozwój w macicy?

Czy zarodki podane 9 godzin przed zakończeniem 3. doby 4A i 6B mają szansę na rozwój? Dodam, że w 2. dobie były 2A i 2B.

Wiek zarodków liczy się w godzinach od zapłodnienia. Trudno wyliczyć prawdopodobieństwo uzyskania ciąży w oparciu o dane, które Pani podała, ponieważ powodzenie zabiegu zapłodnieniain vitropoza kondycją zarodków, zależy także od wielu innych czynników, np. wieku pacjentki, jej rezerwy jajnikowej, ewentualnych schorzeń towarzyszących, wyników badań genetycznych czy parametrów nasienia partnera. Embriony dzielące się szybciej lub wolniej niż przewidują to przyjęte kryteria embriologiczne rokują nieco słabiej niż „modelowe”, ale oczywiście nie jest wykluczone by pomyślnie się zagnieździły i dały prawidłowo rozwijającą się ciążę. W nOvum uzyskaliśmy kilka ciąż z zarodków rozwijających się z opóźnieniem,a na świat przyszły zdrowe dzieci. Proszę cierpliwie odczekać 12 – 14 dni od momentu transferu i wtedy wykonać test ciążowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum