Czy może być tak, że mój organizm odrzuca zarodek z uwagi na płeć dziecka?

2 razy obumarły mi ciąże na etapie 9-10 tydzień, 3 ciąża to puste jajo, zrobiliśmy z mężem wszystkie badania genetyczne, immunologiczne, hormonalne i nic wszystko jest okej, dodam, że zachodzę w ciążę bez problemu i mam regularne 29-dniowe cykle, obydwoje z mężem nie palimy i nie pijemy. Czy w takiej sytuacji może być tak, że mój organizm odrzuca zarodek z uwagi na kształtującą się płeć, np. że ciążą obumiera z uwagi na męską bądź żeńską płeć? Ponadto rozważamy z mężem in vitro, być może wybranie najlepiej rokujących zarodków zwiększy szanse na urodzenie dziecka, czy może spróbować ponownie w sposób naturalny?

Możliwe są nieprawidłowości w liczbie chromosomów zarodka/płodu, które nie są dziedziczone po rodzicach, a występują jako spontaniczne błędy (wtedy rodzice mają prawidłowe badania cytogenetyczne). Te można zbadać podczas zabiegu in vitro połączonym z badaniem genetycznym zarodków (w skrócie PGD). Jest to tzw.screeninggenetyczny zarodków, czyli PGS, ale nawet prawidłowy wynikPGSnie daje stuprocentowej gwarancji uzyskania i donoszenia ciąży oraz narodzin zdrowego dziecka.Screening genetyczny wykonywany na zarodkach trzydniowych nie zwiększa szans na uzyskanie ciąży klinicznej, a wręcz je zmniejsza. Potwierdzają to dane opublikowane w miesięcznikuHuman Reproduction, Vol.25, No.3 pp. 575–577, 2010, gdzie udowodniono na przykładzie metaanalizy 10 randomizowanych prac naukowych przeprowadzonych od 2008 roku na świecie, że zarodki pozbawione jednego blastomeru mają mniejszą zdolność do zagnieżdżenia, a częsta w tym stadium mozaikowatość, czyli obecność zazwyczaj prawidłowych, jak i nieprawidłowych komórek w zarodku, bardzo utrudnia diagnostykę. Mimo prawidłowych kariotypów (badań cytogenetycznych) rodziców, możliwe są obumarcia ciąż spowodowane wadami pojedynczych genów zarodka/płodu, powstałymi wskutek przypadkowych mutacji i jeśli nie wiemy jakich mutacji szukać, nie można ich wykryć w badaniu PGD. Jeśli mutacje te są związane z chromosomem płciowym, możliwe jest, że tylko u określonej płci dziecka ujawnia się błąd i następuje obumarcie ciąży. Są to jednak tylko teoretyczne rozważania, nie mające oparcia w Państwa wynikach badań. Jeśli stan Państwa zdrowia jest bez zarzutu (w tym brak chorób przewlekłych i ogólnoustrojowych, jak np. cukrzyca) nie mieszkacie Państwo i nie pracujecie w warunkach szkodliwych, proszę rozważyć skorzystanie z porady genetyka, który postara się pomóc Państwu podjąć odpowiednią decyzję i chociażby wstępnie oszacuje szanse na donoszenie przez Panią kolejnej ciąży zwieńczonej narodzinami zdrowego dziecka. Po nawracających startach ciąż każda następna ciąża jest obarczona co prawda większym ryzykiem kolejnej straty, ale też zawsze istnieje szansa na donoszenie ciąży, nawet bez żadnej dodatkowej interwencji medycznej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum