Czy możemy poddać się dodatkowym badaniom, a jeśli tak, to jakim?

Od 5 lat (oboje rocznik 1975) bezskutecznie staramy się o dziecko. Małżonek w dzieciństwie dostawał zastrzyki hormonalne, ale wyniki badań chromatyny plemnikowej wykazały 77 % prawidłowych plemników. Sama nie leczyłam się na nic poważnego, HSG w normie, nie mam problemów z tarczycą. Wykluczono nas z zabiegu inseminacji z powodu małej ilości ruchliwych plemników męża (4 mln/ml). Jesteśmy po pierwszej nieudanej próbie in vitro ISCI - wyhodowałam 11 jajeczek, (4 zostały zapłodnione; 2 nie dotrwały do etapu mejozy, 2 mi wprowadzono - typ A). Badania genetyczne męża nie wykazały nieprawidłowości. W październiku czeka nas 2ga próba in vitro. Jak możemy się do niej lepiej przygotować? Czy możemy poddać się dodatkowym badaniom, a jeśli tak, to jakim? Mieszkamy w Łodzi, naszą kliniką jest Gameta. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o badaniu oocytów - czy można je zrobić niezależnie od procedury, w innej klinice? Wiem, że Gameta nie prowadzi takiej diagnostyki. Proszę o jakiekolwiek informacje.

Nie posiadamy wiedzy o istotnych szczegółach mogących mieć wpływ na powodzenie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, między innymi: wskaźniku BMI, występowaniu ewentualnych schorzeń towarzyszących, a także rodzaju dotychczas stosowanego w Pani przypadku protokołu stymulacyjnego; dlaczego, przy okazji poprzedniej próby, zapłodniono tylko 4 komórki jajkowe (czy pozostałe były niedojrzałe, czy zdegenerowały jeszcze przed wykonaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego?).Nie każda próbain vitrokończy się sukcesem, nawet ta o największej szansie na ciążę. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro, jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży. Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy – należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć także Pani kariotyp). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków. Jeśli nie wykonywano u Pani tego badania, to przed kolejną próbą należy wykonać histeroskopię, aby wykluczyć istnienie przeszkód w macicy, które utrudniałyby implantację zarodka. Do rozważenia pozostaje: zmiana protokołu stymulacji (jeśli był długi, zmiana na krótki lub odwrotnie), zmiana leków – inne niż dotychczas stosowane gonadotropiny, dodatek gonadotropin z zawartością hormonuLH, wydłużenie czasu od podania zastrzyku z hCGdo punkcji powyżej 36. godzin.

Jeśli chodzi o diagnostykę genetyczną niezapłodnionych komórek jajowych, to badanie to należy wykonać w ośrodku, w którym wykonywane będą pozostałe procedury ART, to znaczy zapłodnienie komórek jajowych metodą ICSI oraz ewentualny transfer powstałych zarodków. Wskazaniem do wykonania badania jest uzasadnione podejrzenie wystąpienia u potomstwa trisomii chromosomów (obecność trzech zamiast dwóch chromosomów - np. zespół Downa, Edwardsa, Patau) lub monosomii (obecność jednego zamiast dwóch chromosomów), a także innych chorób genetycznych, których źródło leży w materiale genetycznym komórki jajowej.

Wydaje się jednak, że w Państwa przypadku jednak należałoby skupić się na uzyskaniu większej ilości dojrzałych, dobrych jakościowo komórek jajowych, a co za tym idzie zarodków, bo to ich jakość i potencjał rozwojowy jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum