Czy możliwa jest hodowla rozmrożonych zarodków do stadium blastocysty?

Mamy z mężem dużą ilość (powyżej 10) zamrożonych zarodków, zaś doczekaliśmy się już jednego dziecka (za co bardzo dziękujemy!). W związku z powyższym zastanawiamy się czy istnieje możliwość przy kolejnym kriotransferze, rozmrożenie wszystkich zarodków i hodowla ich do stadium blastocysty, aby zobaczyć ile z nich ma potencjał rozwojowy i odpowiednio zaplanować przyszłość naszej rodziny, jak również zwiększyć szansę na ciążę przy kriotransferze? Czy ponowne zamrożenie raz rozmrożonych embrionów już możliwe i czy nie obniża w znaczny sposób szansy na kolejne ciąże z podwójnie mrożonych zarodków?

Tak, w przypadku kriotransferu możliwe jest rozmrożenie wszystkich zarodków i ich hodowla do stadium blastocysty, a w czasie transferu – przeniesienie do macicy najlepiej rokującego zarodka. Zarodki, które nie zostaną przetransferowane, a będą wykazywać potencjał rozwojowy, zostaną ponownie zamrożone przez kriobiologia. W Novum uzyskaliśmy dotychczas kilka ciąż z ponownie mrożonych zarodków, z których na świat przyszły zdrowe dzieci.

Embriolog nOvum

Powrót do forum