Czy możliwym jest wzrost poziomu AMH? Czy metoda pomiaru jest inna? Jaka jest aktualna norma AMH?

Mam ogromną prośbę o pomoc w wyjaśnieniu zagadki. W lipcu 2013 roku miałam robione badanie AMH wynik 1,5 ng/ml. W tym roku w sierpniu wykonywałam ponownie to badanie do programu i wynik 3,1 ng/ml. Czy możliwym jest wzrost? Czy metoda pomiaru jest inna? Jaka jest aktualna norma AMH?

Regułą jest spadek poziomuAMHwraz z upływem – jego stężenie w organizmach pań maleje w kolejnych latach ich życia.Jakiś czas temu zmieniły się odczynniki do wykonywania badania AMH i wyniki uzyskiwane we wszystkich laboratoriach były zawyżone w stosunku do poprzednio wykonywanych. Obecnie można wykonać tzw. test II generacji. Normą wciąż jest AMH w graniach 1,0 – 3,0 ng/ml.

Embriolog nOvum

Powrót do forum