Czy można od razu do jednej komórki jajowej wprowadzać 2 plemniki?

Główną przyczyną, z powodu której nie możemy mieć dzieci, jest czynnik męski. Moje AMH wynosi wprawdzie 0,8, ale podejrzewamy, że przyczyny niepowodzenia muszą jednak leżeć po stronie nieprawidłowych plemników, gdyż zarodki zawsze rozwijają się dobrze do 3 doby, a następnie ich rozwój ulega zaburzeniu. Ponadto za każdym razem połowa komórek jajowych nie wykazuje cech zapłodnienia.Z uwagi na powyższe zastanawiamy się, czy do komórek jajowych, które nie wykazały cech zapłodnienia można ponownie wprowadzić plemniki? Albo czy można od razu do jednej komórki jajowej wprowadzać 2 plemniki?

Nie, nie praktykuje się takich czynności, ponieważ powstały w takich warunkach embrion miałby nieprawidłową liczbę chromosomów. W warunkach fizjologicznych (w organizmie kobiety) istnieją mechanizmy zapobiegające polispermii (zjawisku wnikania do komórki jajowej więcej niż jednego plemnika), co gwarantuje, że powstały zarodek będzie posiadał prawidłową liczbę chromosomów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum