Czy można podać HCG wcześniej lub nie podawać wcale, gdy występuje własny pik LH?

IVF w cyklu naturalnym. Iniekcja sc. beta-HCG przy średnicy pęcherzyka 17-18mm, a po 34 godz. pęcherzyk jest już pęknięty i taka sytuacja się powtarza w kilku cyklach. Czy można podać HCG wcześniej lub nie podawać wcale, gdy występuje własny pik LH?

Teoretycznie zastrzyk z hCG nie jest konieczny, ale aby mieć pewność, że komórka jest uwolniona do wnętrza pęcherzyka, należałoby badać poziom hormonu LH i uchwycić dokładnie moment tzw. przedowulacyjnego piku LH. Wtedy można zaplanować punkcję tak, aby była szansa na uzyskanie komórki. Podanie hormonu hCG pomaga zaplanować punkcję bez ryzyka, że nie uchwyci się momentu początku piku LH i nie uzyska komórki w ogóle.

Embriolog nOvum

Powrót do forum