Czy można podejść do transferu mrożonych zarodków w trakcie karmienia piersią?

Czy można podejść do transferu mrożonych zarodków w trakcie karmienia piersią, czy jest to definitywnie wykluczone?

Sam fakt karmienia piersią nie bezwzględnego przeciwwskazania w przystąpieniu do kriotransferu w naturalnym cyklu, jeśli takie występują podczas karmienia, choć nie praktykuje się tego rodzaju działań ze względu na ewentualną konieczność brania leków hormonalnych, które są przeciwwskazane podczas karmienia, jak również ze względu na wpływ karmienia na prawidłowość cyklu, co się przekłada na skuteczność transferu. Zdecydowanie lepiej jest przystąpić do kriotransferu po zakończeniu karmienia piersią.

Embriolog nOvum

Powrót do forum