Czy można przygotować się do transferu zarodka przyjmując fitoestrogeny sojowe?

Czy w hipogonadyźmie hipogonadotropowym o nieznanej przyczynie FSH 0,5 w celu przygotowania organizmu do przyszłego transferu gotowego zarodka, można najpierw spróbować przez kilka miesięcy pobrać fitoestrogeny sojowe zamiast HTZ? Czy fitoestrogeny sojowe mogą odblokować cykl w sytuacji?

Nie, fitoestrogeny sojowe nie przygotują odpowiednio endometrium do transferu zarodka. Należy przyjmować leki hormonalne odtwarzające cykl miesiączkowy we właściwych dawkach. Rodzaj leków i odpowiednie dawki zaleci lekarz przygotowujący Panią do transferu zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum