Czy można się zakwalifikować do programu refundacji, gdy u męża stwierdzono azoospermię?

Czy można się zakwalifikować do programu refundacji, gdy u męża stwierdzono azoospermię i już przeszliśmy jedną procedurę in vitro z wynikiem negatywnym? Czy już na takiej podstawie moglibyśmy się zakwalifikować, czy muszę przedstawić wcześniejszy przebieg leczenia?

Jednym z kryteriów kwalifikacji pary do refundowanego przez MZ zabiegu jest możliwość pobrania komórek rozrodczych od obojga partnerów. Ponieważ przeszliście Państwo już jedną procedurę, to na jej podstawie lekarz może dokonać kwalifikacji. Jeśli podczas biopsji jąder lub najądrzy wykonanej przed tą procedurą znaleziono żywe plemniki u męża mogą być Państwo zakwalifikowani do finansowanego przez MZ zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego (po spełnieniu przez Państwa pozostałych kryteriów kwalifikacji i wykluczeniu kryteriów dyskwalifikacji).

Embriolog nOvum

Powrót do forum