Czy można stymulację zacząć normalnie i przy okazji leczyć toxoplazmozę?

Właśnie odebrałam wynik na przeciwciała toxoplazmozy i niestety jest dodatni. Za około 2 tygodnie mam zacząć stymulację do in vitro, czy wynik ten jest przeciwskazaniem do rozpoczęcia stymulacji? Czy można stymulację zacząć normalnie i przy okazji leczyć toxoplazmozę?

Najważniejsze jest w jakiej klasie przeciwciała są dodatnie. Jeśli przeciwciała IgG są dodatnie, a IgM ujemne, to nie ma powodu do niepokoju i do in vitro można podchodzić. Jeśli obie klasy są dodatnie, to ponownie wykonuje się oznaczenie przeciwciał IgG iIgM (również IgA iIgE), adodatkowo oznacza się tzw. awidność przeciwciał klasy IgG (jeśli jest to możliwe). Ogólnie rzecz biorąc wysoka awidność świadczy ozakażeniu nabytym co najmniej 12–16 tygodni wcześniej i nie ma przeciwwskazań do podchodzenia do in vitro. Jeśli sytuacja jest inna, jest ona wskazaniem do odroczenia stymulacji hormonalnej do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji lub nabycia odporności. Ostateczną decyzję w tej sprawie powinien podjąć Pani lekarz prowadzący. Powinien ustalić czy w ogóle i jakie należy zrobić badania dodatkowe. Należy przedstawić mu wynik zleconego badania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum