Czy można współżyć po transferze?

Czy można współżyć po transferze? Jak tak, to od kiedy?

W 2000 roku opublikowano o czasopiśmie „Human Reproduction” (Dec; 15 (12):2653-8.) artykuł dotyczący wpływu odbywania stosunków płciowych po embriotransferach na uzyskanie ciąż powstałych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego oraz na ich przebieg. Pacjentki, u których wykonano embriotransfer podzielono na dwie grupy – panie z jednej grupy współżyły po zabiegu, z drugiej – zachowywały wstrzemięźliwość. Nie zanotowano istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami w kontekście implantacji zarodków, jednak u pacjentek, które po transferze współżyły stwierdzano mniej wczesnych poronień; na tej podstawie można więc przypuszczać, że męskie nasienie wywołuje korzystny efekt po embriotransferze. Jednocześnie należy pamiętać, że samo współżycie po transferze niesie ze sobą pewne ryzyko wystąpienia niepożądanych skurczów macicy oraz ryzyko infekcji, a także może powodować dyskomfort u pacjentek z powiększonymi po stymulacji jajnikami, dlatego często nie poleca się współżycia po transferze u pacjentek zagrożonych takimi powikłaniami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum