Czy można współżyć po transferze?

Czy w okresie od transferu zarodka do momentu potwierdzenia ciąży można podjąć współżycie? Czy współżycie może mieć jakiśwpływ(negatywny/pozytywny) na zagnieżdżenie zarodka i powodzenie zabiegu ICSI? Czy ze współżyciem w powyższym okresie wiąże sie np. zwiększone ryzyko infekcji lub osłabienia działania leków stosowanych dopochwowo po transferze (Lutinus)?

W 2000 roku opublikowano o czasopiśmie „Human Reproduction” (Dec; 15 (12):2653-8.) artykuł dotyczący wpływu odbywania stosunków płciowych po embriotransferach na uzyskanie ciąż powstałych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego oraz na ich przebieg. Pacjentki, u których wykonano embriotransfer podzielono na dwie grupy – panie z jednej grupy współżyły po zabiegu, z drugiej – zachowywały wstrzemięźliwość. Nie zanotowano istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami w kontekście implantacji zarodków, jednak u pacjentek, które po transferze współżyły stwierdzano mniej wczesnych poronień; na tej podstawie można więc przypuszczać, że męskie nasienie wywołuje korzystny efekt po embriotransferze. Jednocześnie należy pamiętać, że samo współżycie po transferze niesie ze sobą pewne ryzyko wystąpienia niepożądanych skurczów macicy oraz ryzyko infekcji, a także może powodować dyskomfort u pacjentek z powiększonymi po stymulacji jajnikami, dlatego często nie poleca się współżycia po transferze u pacjentek zagrożonych takimi powikłaniami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum