Czy można wykazać zasadność podania O…e/ P…u w dniu transferu na cyklu sztucznym?

Czy można wykazać zasadność podania O…e/ P…u w dniu transferu na cyklu sztucznym? Są kliniki, które to praktykują, ale jak ma to zadziałać?

Istnieją pojedyncze doniesienia naukowe, że podanie hormonu hCG do macicy na kilka minut do kilku dni przed transferem u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami w implantacji aktywuje białe krwinki i ułatwia implantację zarodka. Doniesienia te nie znalazły ewidentnego potwierdzenia w większych badaniach. Istnieją umiarkowane dowody, że podanie hCG może zwiększyć szansę na żywe urodzenie dziecka w przypadku podania zarodka 3-dniowego, nie ma wpływu w przypadku transferu blastocysty.

Embriolog nOvum

Powrót do forum