Czy można zawnioskować o zniszczenie zamrożonych zarodków?

Czy można wnioskować o zniszczenie zamrożonych i przechowywanych zarodków po uzyskaniu określonej liczby ciąż?

Nie, ustawa o leczeniu niepłodności nie przewiduje tego rodzaju działań. Każdy zarodek jest chroniony.

Embriolog nOvum

Powrót do forum