Czy można zbadać genetycznie zarodki powstałe z komórek dawczyni?

Poleceniem lakarza jest skorzystanie z komórek dawczyni. Czy można zbadać genetycznie zarodki otrzymane z komórek dawczyni?

Można ale zazwyczaj nie ma ku temu wskazań. Dawczyniami są głównie młode, zdrowe kobiety, więc nie ma zwiększonego ryzyka wystąpienia wad ponad populacyjne. Chyba że mąż/ partner znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka. Do ustalenia z Pani lekarzem. W nOvum nie testujemy genetycznie zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum