Czy można zbadać zarodki pod kątem mutacji, których jestem nosicielką?

Moje zarodki są obecnie zamrożone. Okazało się, że jestem nosicielem BRACA1 oraz CHEK2. Czy diagnostyka preimplantacyjna zarodków wykluczy/potwierdzi te geny? Czy diagnostykę i transfer można zrobić w tym samym cyklu?

Teoretycznie jest możliwość wykonania badań w kierunku mutacji jednogenowych w trakcie diagnostyki preimplantacyjnej. Aby potwierdzić możliwość wykonania obu mutacji na raz, należałoby zwrócić się do konkretnej kliniki wykonującej taką diagnostykę na wizytę informacyjną. Diagnostyki na pewno nie można wykonać w tym samym cyklu co transfer. Aby ją wykonać, należy rozmrozić zarodki, pobrać od nich odpowiedni materiał do badania i z powrotem zamrozić w oczekiwaniu na wynik. Po otrzymaniu wyniku, jeśli jakiś zarodek będzie zakwalifikowany do transferu można zacząć przygotowania do kriotransferu. Zakwalifikowany zarodek rozmraża się w odpowiednim dniu cyklu ustalonym przez lekarza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum