Czy można zrobić kilkumiesięczną przerwę przed podejściem do kolejnej punkcji?

Mam pytanie odnośnie do rządowego programu: czy jeśli nie udało się całe 1 podejście można zrobić kilkumiesięczną przerwę przed podejściem do kolejnej punkcji?

Przerwa między kolejnymi stymulacjamiwedług dostępnej literatury medycznej powinna wynosić minimumtrzy cykle. Proszę jednak pamiętać, że trzecia, ostatnia próba powinna zostać zakończona (wykonany transfer zarodka) do końca trwania programu refundacyjnego, czyli do 30.06.2016 roku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum