Czy mrożenie nasienia osłabia jego jakość?

Jestem przygotowywana do transferu zarodka z komórek dawczyni. Czy na jakość zarodka może mieć wpływ to czy nasienie jest mrożone, czy świeże? Czy mrożenie nasienia osłabia jego jakość?

Mrożenie plemników zazwyczaj nieco obniża ich potencjał życiowy, jednak w większości wypadków ich użycie nie ma niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych, a co za tym idzie na skuteczność całej terapii. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazując prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych. Niekiedy jednak, szczególnie wtedy, gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest bardzo mało i są bardzo słabo ruchliwe, konieczne może być użycie plemników niemrożonych.

Powrót do forum