Czy mrożenie oocytów w ministerialnym programie jest płatne, czy jest objęte również refundacją?

Czy mrożenie oocytów w ministerialnym programie jest płatne, czy jest objęte również refundacją?

Pacjenci objęci programem refundacyjnym nie ponoszą kosztów związanych z przechowywaniem zamrożonych zarodków do czasu zakończenia programu refundacyjnego, czyli do 30-06-2016 roku, natomiast mrożenie oocytów jest płatne, w związku z czym do rozmrożenia oocytów można podejść nie wcześniej niż po zakończeniu wszystkich refundowanych cykli.

Embriolog nOvum

Powrót do forum