Czy mrożenie zaszkodzi plemnikom?

Chcielibyśmy z mężem zamrozić nasienie do punkcji, czy ono będzie miało niekorzystny wpływ na zapłodnienie niż nasienie świeże oddane w dniu punkcji?

Wiele zależy od wyjściowych parametrów nasienia przed mrożeniem i powodu, dla którego nasienie w ogóle ma być zamrożone. Mrożenie plemników zazwyczaj nieco obniża ich potencjał życiowy, jednak w większości wypadków ich użycie nie ma niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych, a co za tym idzie na skuteczność całej terapii. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazując prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych. Niekiedy jednak, szczególnie wtedy, gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest bardzo mało i są bardzo słabo ruchliwe, konieczne może być użycie plemników niemrożonych.

Embriolog nOvum
Powrót do forum