Czy musimy przyjechać do Warszawy żeby podpisać dokumenty odnośnie do likwidacji komórek?

Mam zamrożone 4 komórki jajowe i zarodek - w październiku 2015 urodziłam córeczkę (zaszłam w ciążę dzięki metodzie in vitro). Chcielibyśmy zarodek zostawić, ale komórek już nie. Czy musimy przyjechać do Warszawy żeby podpisać dokumenty odnośnie do likwidacji komórek, czy możemy wszystko telefonicznie załatwić?

Tak, musi Pani przyjechać do przychodni, by złożyć podpis na formularzu rezygnacji z dalszego przechowywania materiału w obecności pracownika Banku komórek rozrodczych i zarodków. Może Pani również otrzymać dokument pocztą, ale złożony przez Panią na nim podpis musiałby zostać potwierdzony przez notariusza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum