Czy muszę potwierdzić poziom bety ponownie?

Proszę o interpretację wyników poziomu bety. W 13 dniu po transferze 5dniowej blastocysty, zmierzyłam poziom bety, który wyniósł 870. Wyniki zostały w klinice dopięte do dokumentów, a spotkanie z lekarzem mam dopiero za 3,5 tygodnia. Czy wynik jest prawidłowy? Może świadczyć o prawidłowo rozwijającej się ciąży? Czy muszę potwierdzić poziom bety ponownie?

Wynik jest prawidłowy, niemniej jednak warto powtórzyć badanie w kolejnych dniach dla potwierdzenia prawidłowych przyrostów hormonu, świadczących o dynamice rozwoju ciąży (prawidłowe przyrosty hCG we wczesnej ciąży: 66 % w ciągu 48. godzin i 114 % w ciągu 72. godzin).

Embriolog nOvum

Powrót do forum