Czy na cyklu naturalnym jest szansa na powodzenie pobrania komórki i transfer? Przy niskim AMH 0,14.

Czy na cyklu naturalnym jest szansa na powodzenie pobrania komórki i transfer? Przy niskim AMH 0,14.

Niski poziomAMHświadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być znacznie mniejsza. Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. Nie tylkoAMHjest miernikiem płodności – zawsze należy wykonać badania potwierdzające, że występuje u Paniowulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu), a także oznaczyć poziomFSH(maksymalnie do 4. dnia cyklu). W sytuacji, jeśli dochodzi do naturalnej owulacji, można próbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum