Czy na cyklu naturalnym przy braniu Encortonu jest jeszcze szansa na udany transfer?

Czy na cyklu naturalnym przy braniu Encortonu jest jeszcze szansa na udany transfer? Jesteśmy już po 3. nieudanych transferach; jaki wpływ ma ten Encorton na powodzenie?

Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (prednisone) są używane do leczenia chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy. Mimo że nie wszyscy zgadzają się z tym stanowiskiem, prednisone bywa stosowany w trakcie stymulacji i po transferze, co, w oparciu o wyniki badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technoloy cycles”2010 Cochrane Collaboration, może nieco zwiększyć szansę na ciążę, W badaniach „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technology cycles” udowodniono, na podstawie sześciu randomizowanych badań, obejmujących 650 pacjentek podchodzących do zabieguin vitro, znaczący statystycznie wzrost odsetka ciąż po zastosowaniu glikortykosterydów (czyli m.in. prednisone). Niemniej jednak należy pamiętać, że jest to zastosowanie leku poza wskazaniami (off label use) i nie powinno się bez wskazań przedłużać tej terapii na okres wczesnej ciąży. Najlepiej zastosować się do zaleceń Pani lekarza prowadzącego terapię niepłodności.

Embriolog nOvum

Powrót do forum