Czy na miesiąc przed in vitro można wykonać RTG kręgosłupa?

Czy na miesiąc przed in vitro można wykonać RTG kręgosłupa?

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące jest obarczona ryzykiem wystąpienia niepożądanych konsekwencji dla zdrowia. Rozmiar tego ryzyka jest uwarunkowany przede wszystkim dawką przyjętego promieniowania oraz miejscem naświetlania (okolica jajników powinna być chroniona przed naświetlaniem). Pani wątpliwości powinien rozwiać lekarz zlecający badanie lub radiolog; może, jeśli nie ma do nich bezwzględnych wskazań, trzeba rozważyć badania alternatywne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum