Czy nacięcie osłonki blastocysty zwiększyłoby szansę na powodzenie w moim przypadku?

Za kilka dni będę podchodzić do kriotransferu rozmrożonych zarodków, mamy rozprężone blastocysty. Jestem po nieudanych próbach, czy nacięcie osłonki zwiększyłoby szansę na powodzenie w moim przypadku?

Nacinanie otoczek w dobrze rozprężonej blastocyście „4” jest technicznie utrudnione, ponieważ zarodek ściśle przylega do otoczki; jest to możliwe, ale po spełnieniu dodatkowych warunków (np. fizjologiczne obkurczenie się blastocysty). Blastocysta „5” już się zaczęła z otoczki uwalniać („wykluwać”), więc dodatkowe nacinanie jej otoczki musi być podyktowane dodatkowymi wskazaniami, o których powinien poinformować Panią embriolog lub lekarz podejmujący taką decyzję.

Embriolog nOvum

Powrót do forum